Voor werkgevers

Over het Arbeidsmatchplatform

Het Arbeidsmatchplatform helpt zij-instromers over te stappen naar banen in de energietransitie. Veel mensen hebben interesse in een (technische) baan in de energietransitie maar de overstap is complex en vol uitdagingen. Het Arbeidsmatchplatform helpt geïnteresseerde mensen door een persoonlijke routekaart te bieden. Daarbij maken we gebruik van AI technologie, die ons in staat stelt om snel inzicht te krijgen in de skills van geïnteresseerde mensen en matches te maken met banen en opleidingsplekken. 

Wij zijn een non-profit stichting geïnitieerd door 7 grote werkgevers uit de energietransitie: Alliander, Enexis, KPN, Stedin, TenneT, Van Gelder en Van Voskuilen. Er is bewust gekozen voor een non-profit stichting om individuele commerciële belangen uit te sluiten. Samenwerking tussen bedrijven en andere partners is cruciaal om de uitdaging aan te gaan. Wij zijn gefocust op het vergroten van de gezamenlijke taart in plaats van het strijden om de kruimels. We werken samen met vele andere bedrijven, opleiders en andere organisaties en staan altijd open voor nieuwe partners. 

Wat levert het jou als werkgever op?

Vind nieuwe mensen:

  • Kom in contact met kandidaten die op skills gematched zijn met jouw vacatures. 
  • Zoek zelf in onze databases voor extra kandidaten.
  • Boor nieuwe bronnen aan en vind kandidaten die je anders nooit had gevonden. 
  • Doordat kandidaten al op skills gematched zijn kun je als werkgever beter inschatten of een investering in een omscholingstraject zinvol is.

Optimaliseer je vacatures:

De toekomst gaat over skills. Met onze hulp krijg jij meer en vooral betere matches op basis van skills.

Wissel kandidaten uit met andere bedrijven:

Vaak worden mensen bij het ene bedrijf afgewezen die voor het andere bedrijf wel interessant zijn. Via het Arbeidsmatchplatform vind je deze mensen, waarvan je dus al weet dat zij open staan voor een nieuwe uitdaging. 

Verhoog je zichtbaarheid:

Bereik meer kandidaten door zichtbaarheid op ons platform en in onze landelijke en regionale campagnes.

Loop voorop:

Wees een van de eersten die start met recruitment op basis van skills.

Hoe onderscheidt het Arbeidsmatchplatform zich?

 Het Arbeidsmatchplatform onderscheidt zich van andere initiatieven door de actiegerichte aanpak. We volgen de lean startup en behavioral design methodes. Dat wil zeggen: we ontwikkelen snel prototypes, testen die met echte gebruikers, halen feedback op en ontwikkelen weer nieuwe prototypes. Wij zijn operationeel sinds 2022 en matchen dagelijks kandidaten aan werkgevers. Dit in tegenstelling tot andere initiatieven, waarbij er veelal gepraat wordt en weinig concrete actie en resultaten te zien zijn. 

Skills based matching

Skills-based matching is het koppelen van de juiste mensen aan de juiste banen, gebaseerd op hun skills. Het Arbeidsmatchplatform is er om dit makkelijker te maken. Onze AI-technologie herkent op basis van voorgaande functies en werkervaring welke baan het beste past bij een kandidaat. Zo helpt skills-based matching jou om sneller de juiste zij-instromers voor jouw vacatures te vinden.

Regionale ecosystemen

Om meer kandidaten te vinden en hen aan relevante banen te kunnen koppelen bouwen en faciliteren wij regionale ecosystemen, met: 

  • Werkgevers die op zoek zijn naar technici
  • Sociale partners die kandidaten begeleiden naar een baan
  • Opleiders die meedenken voor gerichte en versnelde omscholing

Alle partners in zo’n ecosysteem brengen kandidaten in, bijvoorbeeld mensen die bij henzelf zijn afgewezen. Of we organiseren regionale campagnes. Door het inzetten van de skills-based matchingstechnologie krijg je snel en geautomatiseerd inzicht in wie met jouw vacatures matcht. 

Wij faciliteren het ecosysteem met de technologie en dragen zorg voor het veilig beheren en uitwisselen van gegevens. Ook bouwen wij een kandidaten-portal op maat voor de regio. Uiteraard krijgen ook deze kandidaten een persoonlijke routekaart en worden zij begeleid. Elke regio is daarbij anders en we werken graag samen met initiatieven die er al in de regio zijn.

Heb je een vraag over het Arbeidsmatchplatform?

Neem contact op met Njord, directeur van het Arbeidsmatchplatform

Scroll to Top